Liikluskindlustus

Liikluskindlustus liiklus võrdlus autod poliis

Liikluskindlustus on kohustuslik vastutuskindlustus, mis peab olema kõikidel liiklusregistrisse kantud sõidukitel.


Liiklus on jalakäijate või sõidukite liikumine ja paiknemine teel. Liiklus teedel koosneb liiklejatest kaasaarvatud jalakäijad, loomad, sõidukid ja ühistransport. Liiklusseadused on seadused, mis reguleerivad liiklust kui ka sõidukeid. Organiseeritud liiklusel on üldiselt hästi väljakujunenud prioriteedid, sõidurajad ja liikluskorraldus ristmikel.


Liikluskindlustuse kindlustustingimused on sätestatud liikluskindlustuse seaduses. Selle seadusega on määratud kindlustuslepingu sõlmimise kohustus ja kellel see kohustus on, samuti kindlustatud isik, kindlustussumma ja kindlustusjuhtum.

Eestis ei pea liikluskindlustuse poliisi paberil kaasas kandma. Eestis kontrollitakse liikluskindlustuse olemasolu registriandmete põhjal.


Reisides sõidukiga väljaspoole Eestit, tuleb kaasa võtta roheline kaart. Roheline kaart on kohustuslik, kui sõidetakse riiki, mis pole Euroopa Liidu liikmesriik ega Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriik. Roheline kaart on rahvusvaheline vastutuskindlustuse tõend, mis tõendab liikluskindlustuse kehtivust välismaal ja mille alusel hüvitatakse kannatanule liiklusõnnetuses süüdlase sõidukiga põhjustatud kahjud õnnetuse asukohariigis kehtivate reeglite järgi.

Liiksluskindlustuse kahjujuhtumid

Liikluskindlustuse juhtumi korral hüvitatakse kahju, mida sõiduki valdaja tekitab sõidukiga kolmandale isikule. See tähendab, et kahju tekitaja ei pea hüvitama teistele sõidukiga tekitatud kahju oma taskust, vaid seda teeb kindlustusandja.


  • Varakahju korral remonditakse või asendatakse kannatanu sõiduki ja muu kahjustunud vara, näiteks riided, sülearvuti, piirdeaed jne. Kahju hüvitatakse kuni 1,2 miljoni euroni ühe juhtumi kohta.

  • Isikukahju korral hüvitatakse liiklusõnnetuse kannatanule näiteks ajutisest või püsivast töövõimetusest tuleneva kahju, samuti kulud ravile. Kahju hüvitatakse kuni 5,6 miljoni euroni juhtumi kohta. Surmaga lõppenud liiklusõnnetuse puhul hüvitatakse matusekulud.

Millest sõltub liikluskindlustuse makse?

  • omaniku või vastutav kasutaja riskikoefitsiendist
  • sõiduki tehnilistest omadustest – mootori võimsus - kw (registrimass ning või kohtade arv). Mida väiksem on sõiduki mootori võimsus, registrimass või bussi kohtade arv, seda odavam on selle kindlustamine
  • sõiduki arvelolekukohast
  • sõiduki liigist (sõiduauto, mootorratas, veoauto jne) ja sõiduki kasutamise otstarbest (tavakasutus, rendiauto, takso jne)
  • sõiduki arvelolekukohast – sõiduki registreerimistunnistusele kantud omaniku aadress või sõiduki kasutamisel rendilepingu alusel rendilepingule kantud rentniku (vastutava kasutaja) aadress
  • juhi vanusest ja soost

Kui sõidukil puudub liikluskindlustus

Kui liikluskindlustus ei ole sõlmitud, rakendub sundkindlustus. Loe lähemalt Eesti Liikluskindlustuse Fondi lehelt.